HƯỚNG DẪN XỬ LÝ MẤT HÓA ĐƠN ĐÀU VÀO

Em có 1 vấn đề nhờ cô tư vấn ạ:
sau khi kiểm tra chứng từ kt cũ của 3 năm trước, em có phát hiện một số hóa đơn đầu vào bị mất. cô cho em xin hướng giải quyết với ạ! mong sớm nhận được phản hồi từ cô

TRẢ LỜI:

Xin lỗi bạn, tôi trả lời hơi chậm nhé. Đợt này tôi hỗ trợ các DN trong công tác quyết toán BCTC năm 2017 nên hơi bận. Với trường hợp của em, chúng ta có thể nghĩa đến 2 hướng xử lý như sau

Tham khảo: Mức lương cơ bản

PHƯƠNG ÁN 1: BÁO CÁO VIỆC MẤT HÓA ĐƠN VỚI CƠ QUAN THUẾ THEO QUY ĐỊNH

Căn cứ  hướng dẫn “Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn” quy định tại  Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC

Trường hợp, DN vẫn giữ được mối quan hệ đối tác tốt với các Người mua 3 năm trước(có hóa đơn đầu vào bị mất), DN cần phối hợp với Người mua này để hoàn thiện các chứng từ sau:

+ DN lập Báo cáo mất hóa đơn theo quy định tại Phụ lục 3 TT 39/2014/TT-BTC (Mẫu Báo mất hóa đơn TT39.2014)

+ DN và Người mua Lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản

+ Nhờ người mua cung cấp “Bán sao chụp liên 1 của hóa đơn (đầu vào đã bị mất), ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn ..”

+ Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

Em chú ý: cũng theo quy định trên “1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.”

Xem thêm: Mức lương tối thiểu

PHƯƠNG ÁN 2: TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁO CÁO CƠ QUAN THUẾ

Trường hợp, DN KHÔNG CÒN vẫn giữ được mối quan hệ đối tác tốt với các Người mua 3 năm trước (có hóa đơn đầu vào bị mất), DN cần chủ động loại bỏ toàn bộ thuế GTGT đầu vào, chi phi đầu vào của các hóa đơn mất này khỏi khoản mục khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và chi phí được trừ của Doanh nghiệp trên sổ sach kế toán của DN.

Điều đó có nghĩa là DN cần kê khai bổ sung điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ  của các hóa đơn bị mất ; kê khai bổ sung điều chỉnh tăng Thuế TNDN phải nộp tương ứng với phần chi phí không được trừ của các hóa đơn này. Đồng thời nộp lại Báo cáo tài chính, nộp phạt chậm nộp thuế cho quãng thời gian kê khai sai này, em nhé.

Em có thể nghiên cứu thêm Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC trong trường hợp phải kê khai điều chỉnh.

Mong em và Doanh nghiệp tìm được câu trả lời phù hợp cho tình huống này của mình.