Đầu báo khói tại chỗ dùng Pin Hochiki SS-2LP-10HCB bao gồm 1 diode phát sáng (LED) and sắp xếp photodiode

Buồng phát hiện gồm một diode phát sáng (LED) & bố trí photodiode.Các buồng thi công ánh sáng như phát ra từ các đèn LED rất có thể không thường đạt được photodiode. Trong trường hợp có lửa, hạt khói xâm nhập vào buồng and tán xạ ánh sáng.

==>> Xem thêm : https://firestar.vn/ 

Buồng chứa một xây dựng vách ngăn rất dị được cho phép khói đăng nhập vào buồng trong lúc chặn đứng ánh sáng từ bên phía ngoài tác động đến những photodiode.

cấu hình : Đầu báo khói tại chỗ dùng pin Hochiki

 ==>> Xem thêm : firestar.vn

– Operating Source : 3 V lithium battery (Included)
– Rating : 3 V 15mA
– Battery Life : Approximately 10 years
– Sound Pressure Level : 70dB
– Operating Temperature: 32°F (0°C) ~ 104°F (40°C)
– Dimensions : 100mm x 100mm x 43mm
– màu sắc : Bone
– Weight : 120g

Nguồn: Tổng hợp trên mạng